Radionice

Ukoliko želite da poboljšate svoj engleski a nemate vremena da pohađate redovan kurs, SPELL je uveo i mogućnost pohađanja radionica po vašem izboru.

Tipovi radionica:

  • Vokabular (namenjen onima koji smatraju da nemaju dovoljan fond reči i koji bi hteli da ga utvrde i nadograde)
  • Govor (preporučuje se polaznicima koji već imaju solidno znanje gramatike i solidan fond reči kako bi uvežbali njihovo korišćenje u živom govoru)
  • Gramatika (ukoliko polaznici smatraju da ih njihovo slabo ili nedovoljno znanje gramatike ometa u slobodnom korišćenju jezika kako pismeno tako i usmeno, uz ove radionice će taj nedostatak nadomestiti)
  • Slušanje (nije redak slučaj da slušanje bude jedna od slabijih karika u učenju jezika. Razlog tome može biti mnogostruk: različiti dijalekti, akcenti, skraćivanje reči, gutanje slova, korišćenje slenga ili skraćenica itd. pri čemu osoba koja uči jezik često ne može da zaključi šta je govornik hteo da kaže, ne zbog ne znanja reči, već zbog nerazumevanja. Ova radionica će takvim osobama pomoći da lakše razumeju govorni jezik.)
  • Pisanje (za ovu radionicu je potrebno solidno znanje gramatike i posedovanje solidnog fonda reči da bi polaznici lakše mogli da savladaju pisanje različitih dokumenata i da nesmetano izraze svoje misli i/ili mišljenja)

Ako ste polaznik škole, time ste stekli pravo da pohađate radionice bez naknade, i to dinamikom jedna radionica (120 minuta) jednom mesečno. Prilikom prijave birate tip radionice.

Ako pak niste polaznik škole, možete se upisati na radionicu po izboru. Minimum je 4 radionice (jedna radionica traje 90 minuta).


ONLINE testovi

17.03.2016.

Ukoliko imate problem da se logujete, posaljite mejl na ... dalje
FEBRUARSKI CIKLUS KURSEVA ZA ODRASLE

26.01.2016.

Prijave i testiranja se vrše radnim danima od 15 do 21h.
dalje
Oktobarski ciklus kurseva stranih jezika

18.08.2015.

UPIS ZA OKTOBARSKI CIKLUS KURSEVA stranih jezika moze se izvrsiti ... dalje
Letnji ubrzani kursevi stranih jezika!

12.06.2015.

Upis počinje 10.06 / Kursevi počinju: 01.07.2015. / Dinamika: ... dalje
Radno vreme Centra SPELL za vreme Uskrsa:

10.04.2015.

* Dečje grupe nemaju nastavu u periodu od 9. do 15.aprila. Sa ... dalje

I G R A J

B E S K O


ZAPOČNI AVANTURU

Koju zemlju biste izabrali za mesto življenja?
Australija
Novi Zeland
Engleska
SAD
Švedska
Norveška
Srbija
Glasaj